Verkiezingen Raden van Bestuur van de scholengroepen in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Oproep tot kandidaatstelling

Oproep tot kandidaatstelling voor de rechtstreekse verkiezingen van zes meerderjarige, stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van GO! scholengroep  “Vlaamse Ardennen”.

De kandidaturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, in de vorm, volgens het model en binnen de gestelde termijn, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, aan de voorzitter van het kiesbureau worden bezorgd, vergezeld van een uittreksel uit de geboorteakte of een ander officieel document waaruit de meerderjarigheid op 1 april 2018 blijkt.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is maandag, 23 oktober 2017 aangetekend of tegen ontvangstbewijs (vóór 12 uur).

Het model voor kandidaatstelling is te verkrijgen op onderstaand adres:

Scholengroep 21 “Vlaamse Ardennen”
Ronseweg 1
9700 Oudenaarde
055/33 45 50
sgr21@g-o.be

en in elke school/centrum van de scholengroep.

RECENTE POSTS

14
jun
NIEUW! Houttechnieken

Vanaf 1 september 2017 richten wij een nieuwe richting in : TSO – Houttechnieken Een bepaalde vooropleiding is niet nodig. Starten kan na elke basisoptie van het tweede leerjaar. In Houttechnieken verwerf je technische én praktische kennis. Door deze praktische vorming word je opgeleid tot een vakarbeider, met capaciteiten voor leidinggevende taken in de houtindustrie. […]

Posted in: Uncategorized,

VIDEO