Werking

BREDE BASISVORMING

Optimale Leeromgeving (klas) die aansluit op de onderwijsbehoeften.

Het vertrekpunt is de individuele leerling Stimuleren, Differentiëren & Remediëren.

Gelijke Onderwijskansen (GOK)

zorgklassen Wiskunde, Nederlands, Engels, Frans, Latijn en wetenschappen

Stille studie in het Leerhuis

Leren Leren in 1ste en 2de graad

Instaptoetsen voor Taal & Wiskunde

Leerlingbegeleiding

1CLIC

Eerste graad

Tweede en Derde graad ASO/TSO/BSO

Wekelijkse samenkomst met directie & CLB over campussen heen

CLB afsprakennota

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Digitale opvolging van alle leerlingen

Communicatie met ouders

Notulen klassenraden

Hulpmiddel voor het klasmanagement van de beginnende leerkracht

Het directieteam

Ann Van Landuyt
Directeur

Veerle De Nil
Adjunct-directeur
campus Bergstraat

Luc Vermeiren
Coördinator CLW

Stefaan De Bock
Teachnisch adviseur coördinator

Katrien Van Driessche
Technisch adviseur