Werking

BREDE BASISVORMING

Optimale Leeromgeving (klas) die aansluit op de onderwijsbehoeften.

Het vertrekpunt is de individuele leerling Stimuleren, Differentiëren & Remediëren.

Gelijke Onderwijskansen (GOK)

zorgklassen Wiskunde, Nederlands, Engels, Frans, Latijn en wetenschappen

Stille studie in het Leerhuis

Leren Leren in 1ste en 2de graad

Instaptoetsen voor Taal & Wiskunde

Leerlingbegeleiding

1CLIC

Eerste graad

Tweede en Derde graad ASO/TSO/BSO

Wekelijkse samenkomst met directie & CLB over campussen heen

CLB afsprakennota

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Digitale opvolging van alle leerlingen

Communicatie met ouders

Notulen klassenraden

Hulpmiddel voor het klasmanagement van de beginnende leerkracht

ONS TEAM