Duaal leren

Wat is duaal leren?

Bij duaal leren verwerf je je vaardigheden in je school en op de werkvloer.

GO! atheneum Oudenaarde campus Bergstraat organiseert opleidingen duaal leren voor :

  • 7de specialisatiejaar zorgkundige
  • 7de specialisatiejaar kinderbegeleider

Ben je geslaagd voor de opleiding?
Dan ontvang je een diploma of getuigschrift van de studierichting

Waarom kiezen voor duaal leren?

Duaal leren heeft heel wat voordelen:

  • Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen: gepast communiceren p^de werkvloer, feedback vragen, met deadlines werken, …
  • Je leert op school en op de werkplek, je doet dus werkervaring op.
  • Je ontvangt hier een vergoeding voor.
  • Na je studies vind je makkelijker een job.

Hoe kan je deelnemen?

Advies van de klassenraad of het begeleidingsteam
De klassenraad of het begeleidingsteam adviseert of je klaar bent voor duaal leren. Neem voor meer informatie contact op met je trajectbegeleider of directie.

Een bedrijf vinden en een contract afsluiten
Op school helpt een trajectbegeleider je bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst. Na een intakegesprek sluiten jij, je school en het bedrijf waar je gaat werken een overeenkomst.

De trajectbegeleider en de begeleidende leerkracht op school blijven je de hele tijd ondersteunen en begeleiden. Een mentor in het bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je opleiding op de werkplek.

Vind je binnen 20 dagen na je 1ste lesbijwoning of na het stopzetten van een eerdere overeenkomst geen andere werkgever, dan moet je met de duale opleiding stoppen.

Voorwaarden:

Zorgkundige Duaal

Houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een diploma, uitgereikt binnen een opleiding van het studiegebied personenzorg van het beroepssecundair onderwijs of uitgereikt op basis van een certificaat van verzorgende in het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd.

Kinderbegeleider Duaal

Houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een diploma.

Bijzondere toelatingsvoorwaarden:

  • medisch geschikt zijn bevonden voor de uitoefening van het beroep.
  • bewijs van goed gedrag en zeden
  • uiterlijk op 30 september van het betrokken schooljaar in het bezit zijn van een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen;
  • minimaal 18 jaar zijn