1ste graad

Het vak Actief burgerschap

  • Week tegen pesten
  • Mediawijsheid
  • De verkiezingen
  • Diversiteit binnen onze samenleving
  • Seks en relaties

Dit zijn maar enkele voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen. Wij willen onze leerlingen leren samenleven, ze stimuleren tot positief kritische individuen en ze laten ontwikkelen tot actieve burgers. Hiervoor vertrekken wij vanuit de basiswaarden van onze samenleving :

  • Democratie, waarin een samenleving positief omgaat met haar burgers,
    ondanks tegengestelde belangen en machtsverhoudingen;
  • Participatie, die van de burger een grote betrokkenheid en engagement bij de samenleving vraagt;
  • Identiteit, die de wisselwerking tussen de vrijheid van het individu en zijn omgeving aanspreekt.