Onze School

MISSIE 

Het GO! atheneum Oudenaarde is een middelgrote school met twee buiten het drukke stadscentrum gelegen campussen. Binnen de onderwijsvormen ASO, TSO, BSO en DBSO bieden wij heel wat interessante studierichtingen aan en geven wij onderwijs in de brede zin van het woord. Wij begeleiden onze leerlingen naar de juiste studie- en beroepskeuze. Tezelfdertijd vormen wij hen op sociaal, emotioneel en persoonlijk vlak. Bij ons vind je dan ook een bonte mix van persoonlijkheden terug.

Conform het pedagogisch project van het GO! (PPGO!) hebben wij aandacht voor alle tieners, ook voor diegene met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet) en willen wij elk individu kansen bieden op een optimale ontwikkeling. Met de nieuwe baseline “Samenleven Samen Leren” willen wij jongeren leren omgaan met uiteenlopende meningen en hen leren opkomen voor ideeën met onderbouwde argumentatie. Dit is de basis voor een harmonieuze en duurzame samenleving. Hierin tracht het GO! atheneum Oudenaarde zich te onderscheiden van andere scholen en proberen wij de verschillen tussen alle leerlingen kleiner te maken.

Wij zijn klaar om een antwoord te bieden aan de huidige hervormingen van het secundair onderwijs. Aan het einde van hun middelbare schoolloopbaan zullen onze leerlingen zich rijker voelen, omdat ze kennis en vaardigheden verworven hebben en hun eigen kwaliteiten en talenten gaandeweg ontdekten. Het hele schoolteam zet zich dan ook dagelijks in om de leerlingen daarin zo goed mogelijk te bege­leiden. De waarden van het GO! – respect, creativiteit, resultaatgerichtheid, solidariteit en verdraagzaamheid – dragen wij hoog in het vaandel.