Inschrijvingen schooljaar 2019-2020

Voltijds onderwijs

 • vanaf 1 maart (na afspraak) op werkdagen van 9.30 tot 15.30 uur
  (behalve woensdag tot 12 uur)
 • van 29 juni tot en met 6 juli en vanaf 16 augustus in campus Fortstraat:
  weekdagen van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
  zaterdag van 10 tot 13 uur
 • vanaf 16 augustus in campus Bergstraat: elke werkdag van 10 tot 13 uur

Deeltijds onderwijs

van 29 juni tot en met 6 juli en vanaf 16 augustus in campus Bergstraat:
maandag tot zaterdag van 10 tot 13 uur of na telefonische afspraak op 055 39 04 20

Speciale data:

OPEN DAG
zondag 28 april 2019
Campus Fortstraat

Inschrijvingsformulier workshops en brunch

INFOAVOND
dinsdag 30 april 2019
Campus Fortstraat

OPENSCHOOLAVOND
vrijdag 7 juni 2019
Campus Bergstraat

meer info hieronder

OPEN DAG ZONDAG 28 APRIL 2019
Campus Fortstraat

Voor wie?
leerlingen die volgend schooljaar willen starten in het GO! atheneum
Oudenaarde, hun ouders en sympathisanten

Wanneer?
van 11 tot 17 uur

Wat?
WORKSHOPS (LESJES) voor kandidaat-leerlingen 1ste jaar secundair onderwijs
van 11 tot 11.30 uur: Latijn of Techniek
van 11.40 tot 12.10 uur: Engels
van 12.20 tot 12.50 uur: Natuurwetenschappen (proefjes)
Inschrijven is noodzakelijk.

RONDLEIDINGEN met gids tussen 11 en 17 uur
Vrijblijvend voor kandidaat-leerlingen en hun ouders

INFOMOMENTEN BIJ OVERSTAP NAAR EEN ANDERE GRAAD

–> verplaatst naar dinsdagavond 30 april

 • 19u huidge 2de en 3de jaars
 • 19u30 huidige 4de en 5de jaars

BRUNCH van 11 tot 14 uur

Terwijl uw zoon/dochter deelneemt aan de workshops kan u genieten van een brunch. U kan kiezen tussen geurige koffie of chocolademelk, twee ovenkoeken, knapperig vers brood à volonté met confituur, choco, smeerkaas, charcuterie, jonge kaas en een slaatje en/of fruit.
Uiteraard kan uw zoon/dochter eveneens aanschuiven.

Volwassenen: 7 euro Kinderen lagere school: 4 euro

Inschrijven is noodzakelijk.

BAR van 11 tot 17 uur

INSCHRIJVEN : Inschrijvingsformulier workshops en brunch

INFOAVOND DINSDAG 30 APRIL 2019
Campus Fortstraat

Er staan binnen het Vlaamse onderwijsland veel vernieuwingen voor de deur. Eén en ander is daarvan te merken in de organisatie van de tweede en derde graad ASO.

Wij vinden het heel belangrijk dat zowel u als uw dochter of zoon goed geïnformeerd worden rond de keuzes die zij of hij dient te maken naar het volgende schooljaar toe.

Daarom nodigen wij alle ouder(s) / voogden van de leerlingen van het 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar uit naar de info-avond die zal plaatsvinden op dinsdagavond 30 april. Op deze info-avond gaan we ons voornamelijk buigen over de structuur en de keuzes van de complementaire vakken.

We bieden eerst een plenaire uiteenzetting over de studierichtingen en de organisatie van de complementaire vakken. Aansluitend kan de infobeurs bezocht worden. Op deze beurs zullen de leerkrachten per studierichting en per complementair vak persoonlijk uitleg geven.

We ontvangen om 19 uur de leerlingen en hun ouder(s) / voogden van de (toekomstige) 2de graad (de huidige 2de en 3de jaars) voor het plenaire gedeelte, om 19 u 30 de leerlingen en hun ouders(s) / voogden van de (toekomstige) 3de graad (de huidige 4de en  5de jaars). Na een algemene uitleg van een half uurtje, kan daarna de beurs bezocht worden.

De leerlingen van het 2de jaar volgen eerder die dag in de namiddag 2 keuze-sessies rond studierichtingen in het 3de jaar waar hun voorkeur naar uit gaat.

OPENSCHOOLAVOND VRIJDAG 7 JUNI 2019
Campus Bergstraat

Voor wie?
Leerlingen die volgend schooljaar willen starten in het beroepssecundair
onderwijs (BSO), het Centrum Leren en Werken (CLW), de CLIC-klas of
instappen in duaal leren en ook hun ouders en sympathisanten.

Wanneer?
van 16 tot 20 uur

Wat?

 • Voorstelling projecten en geïntegreerde proef (GIP)
 • bezoek aan de ateliers en leerlingen aan het werk zien
 • uitreiking van SODA-attesten
 • infostand leerlingenbegeleiding en mogelijkheden tot gesprek
 • mogelijkheid tot inschrijving
 • muzikaal optreden